Biomes

Danaus – Euploea tytia

Family: NYMPHALIDAE
Original Species Name: Danaus – Euploea tytia
Modern Species Name: Parantica sita tytia
Author: Gray & Doubleday, 1846
Locality: Indo-Malayan.
Region: ASIA
Info from: Seitz A., 1 Band. 1909 pl. 65

ID: 4155 category:
Search: